เมืองเพชรโฟโต้

ค่ำคืนในเมือง

คลิกภาพเล็ก ดูภาพใหญ่

วัดมหาธาตุฯ


สะพานเทศบาล ยามค่ำ

คลิกภาพเล็ก ดูภาพใหญ่